Spoločne budujeme Vaše sny

Spoločnosť ENERGIA M+M s.r.o. bola založená v roku 1998. Zameranie spoločnosti bolo na výstavbu a servis plynových zariadení.
Neskôr sa pôsobnosť rozšírila na výkon odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a elektrických.
Začiatkom roka 1999 sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou KKH (terajší názov Wolf Slovenská republika s.r.o) a získali servisný certifikát na plynové spotrebiče RAPIDO.

Vstupom výrobkov zn. WOLF na slovenský trh od júla 2006 zabezpečujeme uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis a opravy bez obmedzenia výkonu na vykurovaciu a solárnu techniku.
Spoločnosť ENERGIA M+M je v súčasnosti zameraná na odbornú a komplexnú starostlivosť o zákazníkov od vypracovania projektu, cenových ponúk po samotnú realizáciu a kolaudáciu.

Služby

Ďalej poskytujeme

Výstavbu, servis,

opravu, údržbu a uvedenie do prevádzky tepelnej techniky a slnečných predohrievacích zariadení zn. WOLF

Odborné prehliadky

a skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a elektrických

Výstavbu, servis

a rekonštrukciu regulačných staníc zemného plynu

Výstavbu, servis

a rekonštrukciu nízkotlakých a stredotlakých rozvodov zemného plynu

Výstavbu, servis

a rekonštrukciu elektrických zariadení plynových kotolní

Prevádzku

plynových a tlakových zariadení (resp. kotolní)

Výstavbu

a opravy komínových systémov

Stavebné práce

(ručné a strojové)

Potrebujete poradiť?

Kontakt